Veszélyhelyzetek kezelése

 

A veszélyeztetett helyszínen a rendvédelmi szervek megérkezése előtt a polgárőr közreműködik az adott helyzetben megteremthető rend és közbiztonság fenntartásában, illetőleg ennek helyreállításában, a helyszínre érkező különböző mentőegységek munkájának zavartalan biztosításában. Közreműködik a forgalom lezárásában, illetve elterelésében, továbbá az élet- és vagyonmentésben.

 

A polgárőr a veszélyben lévő objektum vezetőjét vagy használóját azt követően értesíti, hogy a fentebb meghatározott feladatoknak eleget tett. A tűzoltók kiékezése után kizárólag a kárelhárítás vezetőjének utasításai szerint vehet részt a mentési munkálatokban.

Közművek meghibásodása esetén a polgárőr:
– tájékozódjon a veszélyhelyzetről, kiemelten az emberi életre vonatkozóan,
– fordítson figyelmet víz- vagy gázömlés esetén az épület frekventált helyiségeire (pince, alagsor, számítógépközpont, stb.),
– a veszélyeztetett épületek, épületrészek, területek víz-gáz főcsapjait, illetve az elektromos főkapcsolót zárja vagy zárassa el,
– haladéktalanul értesítse az adott közmű diszpécserét, jelezve a meghibásodás helyét és jellegét, a veszély mértékét,
– a veszélyhelyzettől függően értesítse a mentőket, rendőrséget, tűzoltóságot, a katasztrófavédelem illetékes szervét,
– a helyzettől függően kezdje meg az élet- és vagyonmentést,
– tartassa be a helyzet által megkövetelt biztonsági rendszabályokat (tűz- és robbanásveszély, érintésvédelem, stb.), illetékteleneket ne engedjen a területre,
– a veszélyeztetettség figyelembevételével szervezze a személyek kimenekítését a katasztrófavédelmi szakemberek kiérkezéséig,
– szükség szerint kezdeményezze a veszélyeztetett terület körbezárását a rendőrség kiérkezéséig,
– szükség esetén intézkedjen a forgalom szabályozásáról,
– felkérésre működjön együtt a kiérkező rendőri, katasztrófavédelmi szervekkel a terület lezárásában és a forgalom szabályozásában.

24 órás ügyelet

a gyömrői lakosokért