Közterületi járőrszolgálat

 

  A polgárőr  közterületi  szolgálatának  alapvető  rendeltetése,  hogy  jelenlétével megvédje  az  adott  területet,  létesítményt  a  jogsértést  elkövetni  szándékozó személyektől,  megelőzze  a  bűnelkövetési  alkalmak  kialakulását,  megakadályozza elsősorban a  vagyon  elleni  bűncselekmények  elkövetését,  továbbá felfigyeljen azokra a rendellenességekre, veszélyhelyzetekre, melyek zavarják a köznyugalmat, kedvezőtlenül befolyásolják az állampolgárok biztonságérzetét.

 

Közterületi járőrszolgálat a polgárőrnek a közterületen és nyilvános helyen, a bűncselekmények, a szabálysértések, valamint a közrendet és a közbiztonságot sértő  cselekmények  észlelése  és  megakadályozása  céljából  meghatározott körzetben,  területen  vagy  útvonalon  folytatott  bűnmegelőzési  tevékenysége, melynek  keretében  megelőzi  a  jogellenes  cselekményeket  és  megszakítja  a jogsértéseket, visszatartja a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyeket.

 

A személygépjárművel szolgálatot teljesítő polgárőr járőr lehetőségei szerint figyelje meg a járőrözésre kijelölt útvonalon a közlekedés rendjét zavaró rendellenességeket, a közterületen és egyes létesítményeknél  a veszélyhelyzeteket. A személygépjármű ablakát ha erre módja van tartsa nyitva, hogy a külső zajokat, esetleges segélyhívást meghallja.

 

Az ismeretlen,  gyanúsan  viselkedő  személyről,  megfigyelt  gépjárműről jegyezzék  fel  az  azonosításhoz  szükséges  adatokat  (pl.:  személyleírását,
ruházatát,  nála  levő  tárgyakat,  érkezésének,  távozásának  időpontját, gépjármű  esetében  színét,  típusát,  rendszámát, sajátosságait, észlelési helyét,  idejét,  közlekedési  útvonalát,  a  benne  utazó  személyek  számát, nemét, személyleírásukat);

A  járőr  figyeljen  minden  szokatlan,  gyanúsnak  tűnő  jelenségre,  amely esetlegesen  jogsértő  cselekmény  gyanújára  utalhat  (pl.:  lövések  zaja, elhullott  állat,  szétszórt  termény,  füst,  égett  szag  stb.).  Az  észleltekről készítsen a járőr feljegyzést.

24 órás ügyelet

a gyömrői lakosokért