Bűnmegelőzés

 

A polgárőr szervezetek  a  működési területükön kötelesek együttműködési  megállapodást kötni  a területileg illetékes rendőrfőkapitánysággal.


Az együttműködési megállapodásban rögzítve van(nak):

  •  az együttműködés területei,

  • az együttműködés időkerete,

  • a  tevékenység  végzéséhez  szükséges  eszközök  biztosításának  rendje (térítés nélkül, térítés ellenében, helyiség használat tartóssága),

  • a  közös  feladatok  ellátásának  rendje (rendőrséggel,  más  hatósági szervvel, civil szervezettel, önkormányzattal),

  • a kapcsolattartás módja,

  • az együttműködést segítő egyéb rendelkezések,

  • a polgárőr-szervezet kötelezettségét tartalmazó nyilatkozat.

A polgárőr egyesület alapfeladatai  teljesítése  érdekében  közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a  közúti  baleset  helyszínén,  valamint a bölcsőde,óvoda, általános  és  középiskola  közvetlen  közelében jelzőőri tevékenységet lát el.

 

A polgárőrnek járőrszolgálata során minden szokatlan, gyanús körülményre figyelnie kell,  amely  esetleg  jogsértő  cselekményre  utalhat,  a  közlekedés rendjét  negatívan  befolyásolhatja,  vagy  a  környezetben  kárt  okozhat.


A járőrnek figyelnie kell  minden  szokatlan (az általánostól eltérő zajhatások, állatok zavart viselkedése, stb.), gyanúsnak tűnő jelenségre (füst, égett szag, elhullott állat, stb.), amely esetlegesen jogsértő cselekményre utalhat.

 

A  közúton,  illetve  a  közterületen  észlelt  rendellenességről  a járőrtevékenységet ellátó polgárőr minden esetben tájékoztatja az illetékes rendvédelmi  szervet.

24 órás ügyelet

a gyömrői lakosokért