"Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk és leszünk Egy Cél és Egy Akarat."

- Wass Albert -

A közbiztonság és a közrend megteremtése és fenntartása az állam alapvető joga és kötelessége. A közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára a polgárőrség nyújt cselekvési lehetőséget.

 

E tiszteletre méltó tevékenység elismerése és megbecsülése fejeződik ki a polgárőrök védelmének és támogatásának állam általi garantálásával. A közbiztonság megszilárdításában fontos szerepet betöltő önkéntes társadalmi szerveződés hatékony működésének biztosítása, valamint e szerveződéseknek a rendőrséggel, az önkormányzatokkal, a rendészeti szervekkel és a lakossággal való együttműködése kereteinek meghatározását az Országgyűlés törvényben szabályozza.

 

A Gyömrői Polgárőrség az egyesülési jog alapján létrejött társadalmi szervezet. Célja városunk közrendje és közbiztonsága fenntartásának segítése,- valamint a környezet- és természetvédelemben, a veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében, a társadalmi bűnmegelőzésben való lakossági részvétel, - illetve az önkormányzat és a lakosság közötti bizalom erősítése, továbbá a helyi közbiztonság közösségi védelme.

 

A polgárőreink folyamatosan képzéseken vesznek részt. Bizonyos felmérések szerint a lakosság bizonyos százaléka azt hiszi, hogy a polgárőrök fizetést kapnak munkájukért, de ez tévedés. Minden polgárőr, - a megyei és az országos vezetők is - térítés nélkül végzik önként vállalt tevékenységüket.

24 órás ügyelet

a gyömrői lakosokért